skip to content

Darwin Correspondence Project

Hermanus Hartogh Heijs van Zouteveen

1841–91

Dutch naturalist and geologist. Translator and champion of CD’s work in the Netherlands.

Source

NNBW.

Bibliography

NNBW: Nieuw Nederlandsch biografisch Woordenboek. Edited by P. C. Molhuysen et al. 10 vols. Leiden: A. W. Sijthoff’s Uitgevers-Maatschappij. 1911–37.

letter