skip to content

Darwin Correspondence Project

From Menyhért Lónyay   11 June 1872

Magyar | Tudomanyos | Akademia

565.

Igen tisztelt Baronet,

A Magyar Tudományos Akadémiának, május 24-én tartott nagy-gyülésén, szerencséje volt Nagyságodat, a természeti tudományok körüli érdemeiért, külsö tagává megválasztani.

Különös örömemre szolgál tolmácsolhatni azon tiszteletet, melylyel e Magyar Akadémia a tudomány érdemes elébbvivöi iránt viseltetik, s egyszersmind, nagyra becsülésünk jeléül, Akadémiánk oklevelét ide zárva megküldeni.

Fogadja Nagyságod mély tiszteletem kifejezését, melylyel vagyok

Pest 1872 junius 11-én | Nagyságod | alázatos szolgája

Most Honoured Sir,

The Hungarian Academy of Sciences, in its General Assembly of the 24-th May, has had the honour to choose You, as foreign Member, in regard of Your highly distinguished merits in natural sciences.

It is on my side a particular pleasure to give words to this proof of respect the Hungarian Academy owes to one of the worthy promoters of science, and to join hereby as a token of our consideration the respective Diploma.1

Assuring You, most honoured Sir, of my perfect consideration, I am

Pest, the 11th. Juny 1872 | your most obedient servant | Gr. Lónyay Menyhért | elnök2

Sir Charles Darwin, Bart. in London.

Footnotes

For a transcription and translation of the diploma, see Correspondence vol. 20, Appendix III.
Elnök: chairman or president; Gr., i.e. gróf: count (Hungarian).

Summary

CD has been elected a Foreign Member of the Magyar Tudományos Akademia [Hungarian Academy of Sciences].

Letter details

Letter no.
DCP-LETT-8382
From
Menyhért Lónyay
To
Charles Robert Darwin
Sent from
Pest
Source of text
DAR 96: 154
Physical description
1p

Please cite as

Darwin Correspondence Project, “Letter no. 8382,” accessed on 22 September 2019, https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-8382.xml

Also published in The Correspondence of Charles Darwin, vol. 20

letter